Välj en sida

Vuxenutbildning

SONY DSCI ett föränderligt samhälle som utvecklas i snabb takt ställs ständigt nya krav på kunskap och kompetens. “Det livslånga lärandet” visar på den vuxnes behov av att kunna möta de krav som samhälls- och arbetsliv ställer.

I Skinnskattebergs kommun är det Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) som har till uppgift att bedriva gymnasieutbildningar, kommunala vuxenutbildningar samt högskoleutbildningar på distans.

Inom grundläggande vuxenutbildning får den vuxne möjlighet att komplettera och avsluta sina studier på grundskolenivå. Gymnasial vuxenutbildning syftar till att ge vuxna kunskaper och färdigheter på en nivå som motsvarar den som utbildningen i gymnasieskolan skall ge.

Besök gärna NVU:s webbplats för mer information och för att läsa mer om utbildningsmöjligheterna för vuxna via NVU.

I Skinnskattebergs kommun finns även Västmanlands läns enda universitet, Skogsmästarskolan (SLU).