Välj en sida

Kvalitet och jämförelser 6-16 år

Kvalitet inom kommunens  grundskola följs upp genom årliga föräldraenkäter som en del i det systematiska kvalitetsarbetet inom sektorn barn och utbildning som regleras utifrån stadgar i skollagen 4 kap.

Återkoppling till brukare/vårdnadshavare

Skinnskattebergs kommun kommer att redovisa resultaten från Skolinspektionens föräldraenkät samt en kvalitetsrapport för grundskolan som helhet för respektive verksamhetsår. Under innevarande verksamhetsår (2017/2018) kommer grundskolan att genomföra föräldraenkäten under vårterminen 2018 samt därefter redovisa resultatet kontinuerligt över tid.

Föräldraenkät:

Icon of Skolenkät Vårdnadshavare Våren 2018 Skolenkät Vårdnadshavare Våren 2018 (408 KiB)

 

Kvalitetsrapport

Icon of Grundskolans kvalitetsrapport 2017-2018 Grundskolans kvalitetsrapport 2017-2018 (191 KiB)

 

Icon of Grundskolans Kvalitetsrapport 2016-2017 Grundskolans Kvalitetsrapport 2016-2017 (764 KiB)