Välj en sida

Ekorren

Ekorren2017

Ekorren är en förskola som ligger i Riddarhyttan. Förskolan har stora lokaler och en stor gård med varierande miljö som inbjuder till rolig och lärande lek. Närhet till skogen med aktivitetsbana, vindskydd och grillplats finns också.

I verksamheten utgår vi från barnens nyfikenhet, intressen och behov. Alla barn uppmuntras till delaktighet och inflytande. Vi använder pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens lärande och utveckling.

Förskolan arbetar utifrån en helhetssyn på barn och präglas av ett mångkulturellt förhållningssätt där olika kulturer ses som en tillgång.

Förskolan har två avdelningar:
Grodorna och Vitsipporna

Kontakt
Ekorrens förskola – Riddarhyttan

Besöksadress
Skolvägen 5

Postadress
Box 101
739 22 Skinnskatteberg

Telefon
0222-51 55 75

E-post
ekorren@skinnskatteberg.se

Hitta hit