Välj en sida

Synpunkter och klagomål

Enligt skollagen ska alla huvudmän för skola, förskola och annan pedagogisk verksamhet ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål. I Skinnskattebergs kommun arbetar vi centralt med synpunkts- och klagomålshantering för att kontinuerligt förbättra och utveckla arbetet i verksamheterna. Alla synpunkter och klagomål som kommer in till kommunen följs upp genom systematisk hantering och dokumentation.

Vart vänder jag mig om jag har klagomål?

Om det är något du är missnöjd med eller som inte motsvarar dina förväntningar så vänder du dig i första hand till skolchefen eller förskolechefen beroende på vilken verksamhet det gäller.

Om du efter det inte är nöjd med det svar du fått kan du gå vidare med ditt klagomål till kommunen, du hittar en länk till blanketten Synpunkter och Klagomål som du ska fylla i och skicka till kommunen, se adress nedan.

Klicka här för Synpunkter och Klagomål.

Du kan välja att skriva ut enkäten och skicka eller lämna in den på kommunen, eller fylla i den online och maila den till: bou@skinnskatteberg.se.

Allt registreras
Alla ärenden som skickas in till kommunen registreras. I regel blir då ärendet allmän handling och därmed offentligt. Du skickar in ditt klagomål med traditionell post. Inom tio dagar får du ett svar från oss som en bekräftelse på att vi mottagit ditt klagomål. Du kan välja att lämna in dina synpunkter/klagomål anonymt, fyll då inte i ditt namn och adress. Om du väljer att vara anonym kan vi inte bekräfta och informera dig om hur vi följt upp ditt klagomål.

Skicka blanketten Synpunkter och klagomål med post till:
Skinnskattebergs kommun
Barn och Utbildning
Box 101
739 22 Skinnskatteberg