Välj en sida

Studievägledning

Du får möjlighet att diskutera yrkesval, studieplanering och framtidsfrågor med vår studievägledare. Du får tillgång till aktuell information om arbetsmarknaden och om olika utbildningsalternativ. Du får hjälp att planera din studieekonomi.

Kontakt
Studievägledare Jorunn Holstedt Widén
Tel: 0223 – 443 76
E-post: jorunn.hollstedtwiden@nvu.se
Adress: Järnvägsgatan 53, 738 34 Norberg