Välj en sida

Avfall

Från den 1 november 2015 har Skinnskattebergs kommun lämnat över avfallshanteringen till VafabMiljö. Information om avfall och återvinning finns på VafabMiljös webbplats www.vafabmiljo.se

Du kan även kontakta VafabMiljös kundservice
Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se

Instruktioner för hämtning med sidlastare

  • Placera kärlet på rätt ställe.
  • Det måste vara fritt utrymme framför och ovanför kärlet.
  • Klipp bort grenar som hänger ovanför platsen där kärlet placeras på hämtningsdagen.
  • Vid sidan av och bakom kärlet måste det vara minst 0,5 meters fritt utrymme.
  • Ställ inte kärlet på trottoaren: det kan hindra tidningsbud och andra som behöver ta sig fram på trottoaren. Kärlet kan stå upp till 1,6 meter från körbanan.
  • Kärlet ska stå med handtaget inåt tomten och öppningen framåt.

Batteriinsamling
Nedan hittar du närmaste ställe där du kan lämna dina batterier. I batteriholken lämnar du lösa småbatterier, både engångs- och laddningsbara. Saker som innehåller inbyggda batterier ska inte lämnas där utan kastas bland elavfall.

  • Bernshammar – Återvinningsstationen vid affärsplan
  • Färna – Återvinningsstationen vid Svinhuset, Fåfängans väg
  • Riddarhyttan – Återvinningsstationen vid Q-starmacken + Handlarn
  • Skinnskatteberg – Återvinningsstationerna vid Reningsverket och stationsplanen + Apoteket, Konsum, ICA, Shellmacken samt Återbruket

För mer information angående bl.a. sopsortering, taxor, renhållningsabonnemang och återbruk i Skinnskattebergs kommun läs/ladda ner informationsbroschyren Soptips.

Icon of Soptips 2015 Soptips 2015 (1.4 MiB)