Välj en sida

Slamtömning

Tömning av slamavskiljare för alla permanentboende i Skinnskattebergs kommun sker minst en gång per år. Vi har en vår- och höstkampanj. Kunden väljer vilken tömning som passar bäst. Man kan även vara med i båda kampanjerna. Information om kampanjperioderna meddelas i kommuntidningen 0222:an, Fagerstaposten och Bärgslagsbladet.

Vill du beställa ett abonnemang kontakta Skinnskattebergs kommun, Kundtjänst telefon 0222-451 35 mellan kl 10.00-12.00 måndag-fredag eller skicka epost till: felanmalan@skinnskatteberg.se

Fritidsboende och slutna tankar töms efter behov.

Ny upphandling för Slamsugning är gjord och anbudet fick BS-Sanering i Avesta. Alla som “Budar” skall ringa 0226-597 70. Telefon tid: 07.00-12.00, 13.00-16.00. Om man ringer tisdag senast klockan 15.00 får man sin tömning gjord på onsdag samma vecka.

Latrintömning: Kontakta Vafabmiljö, Kundservice, tel 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se