Välj en sida

Taxor

Taxor från 2015-01-01 för hämtning av hushållsavfall

Priserna inkluderar moms.

Fast avgift per år utöver hämtningsavgift
Hushåll i flerbostadshus: 745 kr per hushåll och år.
Hushåll i småhus: 956 kr per hushåll och år.
Övriga verksamheter: 956 kr per hushåll och år.

Detta gäller för året-runt-boende.

Varannan vecka

HEMKOMPOSTERING
120 – 130 l, 946 kr
160 – 190 l, 986 kr
210 – 240 l, 1219 kr
300 – 400 l, 1425 kr
600 l, 2994 kr

KÄLLSORTERING
Komposterbart kärl
120 – 130 l, 335 kr
190 – 240 l, 611 kr

Restavfall
120 – 130 l, 946 kr
160 – 190 l, 986 kr
210 – 240 l, 1219 kr
300 – 400 l, 1425 kr
600 l, 2994 kr

SOPHÄMTNING
Osorterat avfall
120 – 130 l, 2500 kr
160 – 190 l, 2825 kr
210 – 240 l, 3056 kr
300 – 400 l, 3454 kr
600 l, 4669 kr

Månadshämtning 

HEMKOMPOSTERING
120 – 130 l, 756 kr
160 – 190 l, 788 kr
210 – 240 l, 975 kr
300 – 400 l, 1140 kr
600 l, 2392 kr

KÄLLSORTERING
Komposterbart kärl måste tömmas varannan vecka.

Restavfall
120 – 130 l, 756 kr
160 – 190 l, 788 kr
210 – 240 l, 975 kr
300 – 400 l, 1140 kr
600 l, 2392 kr

Varannan månad (Särskilt tillstånd krävs)

HEMKOMPOSTERING
120 – 130 l, 568 kr
160 – 190 l, 590 kr
210 – 240 l, 731 kr
300 – 400 l, 856 kr
600 l, 1795 kr

Sommarhämtning

Fast avgift per säsong utöver hämtningsavgift för hämtning av hushållsavfall
Fritidshus (5 månader per år) 598 kr

För hämtning från fritidshus utgår per månad en avgift motsvarande en åttondel av årsavgiften. Hämtning sker från och med maj månad till och med september månad.

Varannan vecka

HEMKOMPOSTERING
120 – 130 l, 591 kr
160 – 190 l, 616 kr
210 – 240 l, 762 kr
300 – 400 l, 890 kr

KÄLLSORTERING
Komposterbart kärl
120 – 130 l, 212 kr
190 – 240 l, 382 kr

Restavfall
120 – 130 l, 591 kr
160 – 190 l, 616 kr
210 – 240 l, 762 kr
300 – 400 l, 890 kr

SOPHÄMTNING
Osorterat avfall
120 – 130 l, 1563 kr
160 – 190 l, 1765 kr
210 – 240 l, 1911 kr
400 l, 2158 kr

Månadshämtning

HEMKOMPOSTERING
120 – 130 l, 474 kr
160 – 190 l, 494 kr
210 – 240 l, 609 kr
300 – 400 l, 713 kr

KÄLLSORTERING
Komposterbart kärl måste tömmas varannan vecka.

Restavfall
120 – 130 l, 474 kr
160 – 190 l, 494 kr
210 – 240 l, 609 kr
300 – 400 l, 713 kr

Varannan månad (Särskilt tillstånd krävs)

HEMKOMPOSTERING
120 – 130 l, 354 kr
160 – 190 l, 369 kr
210 – 240 l, 457 kr
300 – 400 l, 535 kr