Välj en sida

Serviceanmälan

Serviceanmälan/felanmälan sker till kundtjänst på telefon 0222-51 55 55 från kl 10:00-12:00 måndag-fredag, eller skicka e-post till felanmalan@skinnskatteberg.se.

Utebliven sophämtning
VafabMiljös kundservice
Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se
www.vafabmiljo.se

Vid större vatten-och avloppsläckage utanför kontorstid, ring VA-jouren: Tel: 070-651 45 87.