Välj en sida

Nätstation/ transformatorstation

Handlingar som krävs:

  • Ansökningsblankett bygglov (ange även material och färg)
  • Situationsplan med mått till väg och eventuellt vattendrag
  • Eventuellt större karta för att visa var på fastigheten platsen ligger
  • Fasadritningar med mått
  • Medgivande av fastighetsägare (avtal mellan parter godkänns)
  • Kontrollplan
  • Eventuellt strandskyddsdispens

Vid avvikelse inom detaljplan och alltid utanför detaljplan görs grannhörande.