Välj en sida

Djur och djurhållning

Sedan den 1 januari 2009 har länsstyrelsen tillsynen över djurskyddet i hela Västmanlands län. Denna tillsyn ska förhindra att djur som är i människors vård behandlas illa.

Har du frågor om djurskydd kan du vända dig till länsstyrelsen. Djurhållning kan dock ibland leda till störningar för omgivningen och där har bygg- och miljönämnden ett tillsynsansvar.

Viss djurhållning, som kan vara störande för omgivningen, är tillståndspliktig, det vill säga att du måste ha tillstånd för att hålla djuren. Ibland kan även vilda djur förkomma i sådan mängd att olägenhet för människors hälsa uppstår.

Mer information finns på Länsstyrelsens hemsida.

Följ länken: http://www.lansstyrelsen.se/Vastmanland/Sv/lantbruk-och-landsbygd/djurhallning/Pages/default.aspx?keyword=djurh%C3%A5llning