Välj en sida

Radon

Vad radon är

Radon är en luktfri och osynlig gas som bildas när grundämnet uran genomgår sin sönderfallskedja enligt följande: uran → radium → radongas → radondöttrar. När radondöttrar sönderfaller så avger de en radioaktiv strålning som på lång sikt kan skada lungornas vävnad och lungcancer kan utvecklas. Radium återbildas hela tiden och därmed uppstår nya radondöttrar.

Var radon finns

Radon finns runtomkring oss helt naturligt, hela tiden i mindre eller större mängder. Radon finner man i en del bergarter och även i blåbetong som en del äldre hus är byggda av. Radon kan även finnas i vatten. Vi påverkas av radon i inomhusluften via:

  • Marken under och runtomkring huset
  • Byggnader byggda i blåbetong
  • Vatten

Hur jag tar reda på om jag är utsatt för höga radonvärden?

Det enda säkra sättet är att mäta under en period i sitt hus. Spårfilmsdosor är det vanligaste sättet att mäta radon. Själva mätningen ska ske under eldningssäsongen, det vill säga oktober-april. En mätning med spårfilmsdosa tar 2-3 månader att utföra. Socialstyrelsens riktvärde är idag maximalt 200 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter). Det finns även ett nytt rekommenderat värde, 100 Bq/m³ från strålsäkerhetsmyndigheten och WHO.