Välj en sida

Lediga tomter

Byggrätt i fritidshusområden och tätorter.

Nybyggnadskartor och avstyckningar:
Kontakta Lantmäteriet, Susanne Öljesund, tel. 021-15 52 17.

Byggnadsfrågor:
Kontakta byggnadsinspektör: bygglov@skinnskatteberg.se.

Avloppsfrågor:
Kontakta miljö- och byggkontoret.

Kommunala tomter:
Kontakta sektorchef 0222-51 56 31.

Tomter i fritidshusområden:
Kontakta respektive tomtägare/samfällighetsförening.


Visa Lediga tomter Skinnskatteberg på en karta

Aktuella områden

Darsbo
Darsbohöjdens Stugägarförening
Tore Waltersten
Viksängsgatan 28
723 47 Västerås

Byggrätt kvm – huvudbyggnad: 90
Byggrätt kvm – komplementbyggnad: 30
Antal obebyggda tomter: Ca 3

Donmora 2:8
Övre Långsvans Samfällighetsförening
c/o Ola Saaw
Sankt Olovsg 13
731 31 Köping

Byggrätt kvm – huvudbyggnad: 80
Byggrätt kvm – komplementbyggnad: –
Antal obebyggda tomter: Ca 1

Godkärra
Godkärra Samfällighetsförening
Peter Johansson
Bryggvägen 2
739 92 Skinnskatteberg

Byggrätt kvm – huvudbyggnad: 65
Byggrätt kvm – komplementbyggnad: –
Antal obebyggda tomter: 0

Holmsbovallens Samfällighetsförening
Göran Lundberg
Lejongapsvägen 10
722 46 Västerås
073-942 50 13

Byggrätt kvm – huvudbyggnad: 80 + 20
Byggrätt kvm – komplementbyggnad: 30

Hålsbo
Hålsbo Intresseförening
Leif Aktermo
Liljanstorpsvägen 30
722 46 Västerås

Byggrätt kvm – huvudbyggnad: 100
Byggrätt kvm – komplementbyggnad: 30
Antal obebyggda tomter: 0

Källfallet
Georg Karperyd
Brahegatan 49
114 37 Stockholm

Byggrätt kvm – huvudbyggnad: 100, vissa 10 % av tomtstorlek
Byggrätt kvm – komplementbyggnad: 30
Antal obebyggda tomter: Ca 25

Övrigt: Kommunalt VA

Laggarbo
Laggarbo Fritidsområdes Samf. För.
c/o Åke Madesäter
Hemdalsvägen 3 A
723 34 Västerås

Byggrätt kvm – huvudbyggnad: 100
Byggrätt kvm – komplementbyggnad: 30
Antal obebyggda tomter: Ca 7

Solmyra 1:10
Solmyra Vägförening
Bror Granström
Hemdalsvägen 3 B
723 34 Västerås

Byggrätt kvm – huvudbyggnad: 90
Byggrätt kvm – komplementbyggnad: 30
Antal obebyggda tomter: Ca 2

Solmyra 2:3 m fl
Solmyra Fritidsområdes Samfällighetsförening
Arnod Nilsson
Forstavägen 13
734 51 Kolbäck

Byggrätt kvm – huvudbyggnad: 100
Byggrätt kvm – komplementbyggnad: 30
Antal obebyggda tomter: Ca 3

Solmyra Udde
Albin & Blom Bygg AB
Arbogavägen 314
731 60 Valskog

Byggrätt kvm – huvudbyggnad: 30% av tomten
Antal obebyggda tomter: ett fåtal

Övrigt: Villaområde

Västanhed
Västanheds Fritidsförening
Christer Waara
Stenhusvägen 2D
72631 SKULTUNA
Mobil: 070-238 83 25
Telefonnummer: 021-702 78

Byggrätt kvm – huvudbyggnad: 100
Byggrätt kvm – komplementbyggnad: 30
Antal obebyggda tomter: Ca 18

Skinnskattebergs tätort
Byggrätt kvm – huvudbyggnad:
Byggrätt kvm – komplementbyggnad:
Antal obebyggda tomter: 13

Övrigt:
Mårdstigen 7 tomter, Rävstigen 2 tomter, Kompassvägen 2 tomter, Centralt 2 tomter

Riddarhyttans tätort
Byggrätt kvm – huvudbyggnad:
Byggrätt kvm – komplementbyggnad:
Antal obebyggda tomter: 12

Övrigt: Granstigen 11 tomter och Skolvägen 1 tomt.

Färna tätort
Byggrätt kvm – huvudbyggnad:
Byggrätt kvm – komplementbyggnad:
Antal obebyggda tomter: 4

Övrigt:
Fårhagsvägen 3 tomter och Strandvägen 1 tomt

Kontakt:
Skinnskattebergs kommun
Box 101
739 22 Skinnskatteberg