Välj en sida

Livsmedel

Mat och vatten är det viktigaste för vår överlevnad. Därför ska vi kunna ställa krav på att de är av hög kvalitet för att minimera risken för matförgiftningar. Det är också viktigt att märkningen på maten är riktig för de personer som lider av födoämnesallergi. Miljö- och byggkontoret arbetar med kontrollen av restauranger, gatukök, livsmedelsbutiker, skolor och andra som hanterar livsmedel yrkesmässigt, för att se till att livsmedelslagstiftningen följs.

Ändrad lagstiftning inom livsmedelsområdet från den 1 december 2009

Den 1 december 2009 trädde nya förordningar i kraft inom livsmedelsområdet. I och med detta kommer de flesta livsmedelsanläggningar bara behöva anmäla sig för registrering, då godkännandet slopas.

Företagets ansvar att se till att verksamheten uppfyller alla krav

I och med att miljö- och byggkontoret inte längre ska granska ansökningar om godkännande så får vi mer tid över för kontroll. Vid det första besöket efter anmälan kommer vi att kontrollera hur anläggningen ser ut, hur den är inredd, hur flödet är i lokalen och företagets egenkontrollprogram. Vi kan vid det besöket komma att ställa krav på livsmedelsföretagaren att åtgärda de brister som vi ser.

I fall där det ser riktigt illa ut kan vi komma att förbjuda verksamheten i lokalen eller begränsa verksamheten. Genom den här ändringen är tanken att det ska vara tydligare att det är företagen själva som ansvarar för att verksamheten uppfyller alla krav. Miljö- och byggkontoret ska också i fortsättningen underlätta för företagen genom att ge råd och information.

Registrering av livsmedelsanläggning

Tillagning eller försäljning av livsmedel till allmänheten får endast ske i en registrerad anläggning. Anmälan om registrering gör du till miljö- och byggnadsnämnden. Verksamheten får starta först 10 arbetsdagar efter att anmälan inkommit, om inte annat överenskommits med ansvarig tjänsteman. Anläggningar som sedan tidigare har godkänts kommer att betraktas som registrerade.

Blankett för registrering finns här.

Egenkontroll

För att kunna servera eller sälja mat som är säker att äta krävs det att företaget själv kontrollerar sin verksamhet genom egenkontroll. Ett system för egenkontroll kan byggas upp på många sätt och den är i första hand till för företaget, inte för miljö- och byggkontoret.

Ditt företag skall följa något som kallas “God hygienpraxis” (GHP), det är ett antal grundläggande rutiner som all livsmedelshantering ska uppfylla, och sedan behöver du ett bra system för egenkontroll som bygger på principerna för HACCP.