Välj en sida

HACCP

(Hazard Analysis and Critical Control Points, “Faroanalys och Kritiska styrpunkter”)

HACCP är ett system som identifierar, bedömer och kontrollerar faror som är viktiga för livsmedelssäkerheten. Systemet utvecklades i slutet av 1950-talet för att säkerställa att bemannade rymdfärder inte skulle äventyras av dåliga livsmedel.

Metodiken med HACCP bygger på sju principer: Faroanalys, identifiering av kritiska styrpunkter, fastställande av kritiska gränser, fastställande av övervakningsrutiner, fastställande av korrigerande åtgärder, fastställande av verifieringsrutiner samt fastställande av dokumentationsrutiner.

Livsmedelsföretagare ska se till att de som ansvarar för utveckling och underhåll av HACCP-planen har adekvat utbildning i tillämpningen av HACCP-principerna.