Välj en sida

Märkning

Innehållsförteckning ska finnas på livsmedel som tillhandahålls för försäljning.

Märkningen får inte vara vilseledande, den ska vara på svenska och väl synlig.

På färdigförpackade matvaror ska det finnas uppgifter om:

• beteckning

• ingrediensförteckning

• mängd av vissa ingredienser eller kategorier av ingredienser

• nettokvantitet

• bäst före-dag eller sista förbruknings-dag

• speciella anvisningar för förvaring eller användning

• namn eller firmanamn och adress

• ursprung

• bruksanvisning

• verklig alkoholhalt