Välj en sida

Miljöfarlig verksamhet

De flesta företag påverkar vår miljö eller hälsa på olika sätt, exempelvis genom buller och utsläpp till luft eller vatten. I bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anges vilken prövningsnivå som gäller för olika verksamheter. Verksamheterna benämns som A-, B- eller C-verksamheter. För en A-verksamhet gäller att tillstånd ska sökas hos miljödomstolen. För en B-verksamhet måste tillstånd sökas hos länsstyrelsen. För en C-verksamhet krävs en anmälan till den kommunala miljönämnden eller motsvarande. Anmälningsblankett för C-verksamheter hittar du under blanketter.