Välj en sida

Altaner

Altaner kräver bygglov när de tar formen av en tillbyggnad. Eftersom det kan vara svårt att bedöma detta så har Miljö- och byggnadsnämnden upprättat riktlinjer för att underlätta bedömningen.

För alla altaner oavsett utformning gäller:
Vill man bygga altanen på prickmark dvs. mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas gäller bygglovsplikt oavsett altanens storlek eller höjd. Är du osäker på om det finns prickmark där du vill bygga, hör av dig till byggnadskontoret.

Vill du bygga altanen närmare grannen än 4,5 m behöver du tillstånd från denne. Om altanen i övrigt inte kräver bygglov behöver du inte lämna in tillståndet till byggnadskontoret.
Det kan ändå vara bra för egen del att ha detta tillstånd skriftligt.

Altan som inte kräver bygglov:
Hela altanens golv ska vara maximalt 1,2 m från mark.
Altanen får inte ha väggar eller tak.

Altan som eventuellt behöver bygglov:
Om altanen blir mellan 1,2-1,8 m hög ska du ta kontakt med byggnadskontoret så gör vi en bedömning om bygglov behövs eller inte. Det är bra om du kan visa en skiss hur du tänkt dig och kanske foton på tomten.

Bygglov kan krävas när:

  1. Altanen är byggd så pass högt upp att altanens golv skapar ett tak för utrymmet under altanen, dvs. utrymmet under altanen innebär en volymökning.
  2. Utrymmet under altanen byggs in med plank, spaljé eller liknande. Dessa altaner kan uppfattas som dominerande då utrymmet under altanen får väggar, gäller oavsett om utrymmet kan utnyttjas eller inte.

Altan som alltid kräver bygglov
Är hela eller delar av altanen belägen över 1,8 m höjd krävs bygglov.

Har du frågor kring ditt altanbygge hör av dig till byggnadsinspektören 0222-51 56 35