Välj en sida

Bygglovsbefriade åtgärder

För en-och två bostadshus finns vissa åtgärder som du kan bygga utan att söka bygglov.

Skärmtak över altan max 15kvm
Friggebod 15 kvm totalt 3,0 från mark till nock (se rubrik till höger).
Plank: Man får avskärma en uteplats med ett plank detta får max vara 1,8 m högt och gå 3,6 m ut från huset (plank går ej att se igenom)
Staket 1,1 m högt (staket är genomsiktligt)
Altan/Uteplats: Vissa altaner kräver bygglov. Ta kontakt med byggnadskontoret för att veta vad som gäller för ditt altanbygge.

Samtliga åtgärder kräver grannmedgivande om de ska placeras närmare tomtgräns än 4,5 m.

Om du bor utanför detaljplan och samlad bebyggelse kan det finnas fler lättnader i bygglovsplikten, hör av dig till Byggnadskontoret om du vill veta mer.

Tänk på att om du bor inom strandskyddsområde kan en strandskyddsdispens krävas även om du inte behöver bygglov.