Välj en sida

Eldstäder

För att installera eldstad behöver du inte bygglov, däremot måste du göra en anmälan. Du får inte påbörja åtgärden innan du fått godkännande och startbesked från kommunen.

Det som ska lämnas in till kommunen är

  • anmälningsblankett (Anmälan eldstad)
  • planritning där eldstadens placering framgår
  • fasadritningar där skorstenens placering framgår
  • typgodkännandenummer på både kamin och skorsten, eller alternativt godkännande av skorstensfejarmästaren att installationen kommer att vara ok.
  • kontrollplan

Efter installation skall intyg från skorstensfejarmästaren samt kontrollplanen skickas till:
Skinnskattebergs kommun
Miljö- och byggnadskontoret
Box 101
739 22 Skinnskatteberg