Välj en sida

Energideklaration

Lagen om energideklaration trädde i kraft o oktober 2006. Villaägare omfattas av lagen från januari 2009. Syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.

Fastighetsägaren ska se till att oberoende experter upprättar energideklarationen.

När ska energideklarationen upprättas?

  • När en byggnad upprättas dvs. vid nybyggnation.
  • När en byggnad säljs, förutsatt att det inte finns en deklaration som inte är äldre än 10 år.
  • För hyreshus och bostadsrättshus (i huvudsak flerbostadshus och hus med lokaler)Ägaren ansvarar för att deklarationen inte är äldre än 10 år.
  • För lokaler med offentlig verksamhet med större golvyta än 1000 kvm ex bad-, vård- och idrottsanläggningar.

(Källa: energimyndigheten.se)