Välj en sida

Tobak och receptfria läkemedel

Tobak

Sedan 2002 är butiker och andra försäljningsställen för tobaksprodukter som cigaretter, cigarrer och snus, skyldiga att anmäla detta till kommunen. Anmälningsblanketten hittar du här. Anmälningsplikten ger kommunen möjlighet att bedriva tillsyn för att bland annat kontrollera att tobak inte säljs till personer under 18 år. Olaga försäljning polisanmäls alltid.

Receptfria läkemedel

Den verksamhetsutövare som ska sälja nikotinläkemedel eller andra receptfria läkemedel måste först anmäla detta hos läkemedelsverket. Läkemedelsverket meddelar sedan miljö- och byggnadsförvaltningen om beslutet. Tillsyn av läkemedelsförsäljningen utförs av miljöinspektörer, ofta i samband med livsmedelstillsyn.

Anmälan ska göras innan verksamheten påbörjas.

Mer information och anmälningsblanketter för handel med vissa receptfria läkemedel.