Välj en sida

Vattenkvalitet

Vatten är en förutsättning för allt liv och människans viktigaste livsmedel. Dricksvatten är klassat som ett livsmedel och det ställs höga krav på dess kvalitet. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet. Däremot innehåller dricksvatten en rad viktiga ämnen, till exempel mineraler och salter.

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. Kraven regleras i Livsmedelverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30. Som komplement till föreskrifterna finns också en vägledning.

Föreskrifterna och vägledningen kan du ta del av via nedanstående länkar:
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLFS 2001:30
Vägledning till Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

Mjukt eller hårt vatten?
Vattnets hårdhet är ett mått på mängden kalcium- och magnesiumjoner som finns i vattnet. Ju färre joner, desto mjukare vatten. Ett mjukt vatten ökar risken för korrosionsangrepp medan ett hårt vatten kan ge utfällningar i ledningar och kärl. Tittar man på ett tvättmedelspaket står det ofta att man ska ta mer tvättmedel om vattnet är hårt, det beror på att tvättmedel löddrar sämre ju hårdare vattnet är. Läs på tvättmedelsförpackningen så att du doserar rätt.

Skala för vattnets hårdhet (Anges i tyska grader – °dH)
0-2 Mycket mjukt
2-5 Mjukt
5-10 Medelhårt
10-20 Hårt
20- Mycket hårt

Fluorid
Fluoridhalten i det kommunala vattnet är låg och ger ett begränsat kariesskydd.

För vattenverken i Skinnskattebergs kommun är värdena enligt nedan

Rullbacken (Färna)
pH 8,2
Fluorid 0,53 mg/l
Koppar < 0,02 mg/l
Järn 0,03 mg/l
Hårdhet 3,8 °dH tyska grader (mjukt)

Hardalen (Riddarhyttan)
pH 7,6
Fluorid 0,52 mg/l
Koppar < 0,02 mg/l
Järn 0,05 mg/l
Mangan 0,03 mg/l
Hårdhet 0,84 °dH tyska grader (mycket mjukt)

Då det kommit in synpunkter om dricksvattnet och dess kvalité i Riddarhyttan så har Skinnskattebergs kommun beslutat att ta extra prover på vattnet sedan årsskiftet.
Utifrån problemet som uppmärksammats (att det luktar klor om vattnet) så har det tagits 2 st olika prover i veckan (totalt och fritt klor). Kommunen har gränsvärden på max: totalt 0,4mg/l och fritt 0,2 mg/l. Mätvärdena kan ni se i dokumentet nedan.

Åtgärder som har gjorts är: En ny doseringsutrustning för tillsättning av Anolyten (anolyt tillverkas av salt och ström och eget vatten och hjälper till att rena vatten). För mer information om Anolyt se bifogat produktblad. Kommunen renspolade även vattenledningssystemet innan sommaren 2017.

Icon of Information Aquacode Information Aquacode (235 KiB)
Icon of Klorprover 2017 Klorprover 2017 (75 KiB)

För mer information om vattenkvaliteten i Skinnskattebergs kommun kan du kontakta:
VA-chef Tomas Hahre tel. 0222 – 51 56 44
Miljöinspektör, tel. 0222 – 51 56 36