Valitse sivu

Lapset & koulutus

Skinnskattebergin kunta tarjoaa hyvät mahdollisuudet oppimiseen ja koulutukseen. Koulutus on suunnitelmallista ja pitkäjännitteistä ja alkaa jo esikoulussa. Lapsi- ja koulutusvaliokunta on vastuussa koulun ja vapaa-ajankodin toiminnasta.

Skinnskattebergin koulun ja esikoulun tavoitteet
Esikoulun ja koulun käyminen on turvallista, hauskaa ja mielenkiintoista kaikille lapsille ja nuorille. Esikoulu ja koulu ovat paikkoja, joissa lapset ja nuoret viihtyvät, saavat virikkeitä, heidän kehitystään vahvistetaan ja he oppivat vuosien kuluessa ottamaan vastuuta yhä enemmän omista opinnoistaan.

Asialleen omistautunut henkilökunta vahvistaa jokaisen lapsen kehitystä ja oppimista yhteistyössä kodin kanssa. Pedagogista keskustelua käydään esikoulu- ja kouluaikana jatkuvasti. Keskustelun tarkoituksena on sekä kehittää toimintaa että lisätä henkilökunnan työn iloa ja ammattiylpeyttä.

Vanhemmat ovat tyytyväisiä ja tuntevat, että heidän on turvallista jättää lapset esikouluun ja kouluun. Vanhemmat ovat aktiivisesti mukana lasten ja nuorten kehityksen suunnittelussa. Koulu ja esikoulu ovat tärkeitä tekijöitä ja toimivat yhteistyössä muun lähiympäristön kanssa. Esikoulun ja koulun tehtävä on opettaa arvostusta ja antaa tietoja ja taitoja koko elämää varten.