Valitse sivu

Jätehuolto

Marraskuun 1. 2015  lähtien on Skinnskattebergin kunta luovuttanut jätehuollon VafabMiljölle. Tietoa löydät VafabMiljö nettisivuilta www.vafabmiljo.se

Voit myös kääntya VafabMiljön asiakaspalveluun
Puh. 020-120 22 20
S-posti: kundservice@vafabmiljo.se

Jätehuolto: perusperiaatteet
Kunnan asukkaana sinun on tärkeä tietää, miten käsitellä jätteitä. Järjestetty jätteenkuljetus käsittää kompostoitavan jätteen (ruskea jäteastia) ja sekajätteen (vihreä astia). Lisäksi kunnan kierrätyspisteisiin jokainen kotitalous vie itse

  • lasijätteet
  • pahvit
  • sanomalehdet ja muut paperit
  • metallijätteet
  • muovit.

Ongelmajätteet tulee puolestaan viedä kunnan kierrätysasemalle. Paristot voi viedä alla oleviin keräyspisteisiin:

  1. Bernshammar: kierrätyspiste
  2. Färna: kierrätyspiste (Svinhuset, Fåfängans väg)
  3. Riddarhyttan: kierrätyspiste (Q-star-tankkausasema) sekä Handlarn-kauppa
  4. Skinnskatteberg: puhdistuslaitoksen ja juna-asema-aukion lähellä olevat kierrätyspisteet sekä apteekki, Coop Konsum, ICA, Shell ja kierrätysasema.