Valitse sivu

Serviceanmälan

Felanmälan sker via nedanstående e-post. Har ni inte tillgång till e-post går det bra att ringa in fel under kontorstid (08:00-17:00).

Felanmälan: 0222 – 451 35

Vid större vatten- och avloppsläckage utanför kontorstid
VA-jouren: 070 – 651 45 87

Utebliven sophämtning
sopor@skinnskatteberg.se

Trasig gatubelysning
belysning@skinnskatteberg.se

Vatten och avlopp
Till exempel vattenläcka, avloppsstopp eller brunt vatten.
va@skinnskatteberg.se

Parkskötsel
Till exempel skötsel av rabatter, buskage, gräsmattor, lekplatser, bollplaner, grusvägar, gång- och cykelvägar och badplatser.
park@skinnskatteberg.se

Bostäder
Felanmälan för våra bostadshyresgäster
bostad@skinnskatteberg.se

Lokaler
Felanmälan och beställningar för hyresgäster i kommunens lokaler.
lokal@skinnskatteberg.se