Valitse sivu

Terveydensuojelu

Terveydensuojeluun vaikuttavat monet tekijät. Terveydensuojelua koskeva lainsäädäntö on pääasiassa ympäristökaaressa ja sen asetuksissa. Ympäristökaaren mukaan määritellään ihmisten terveyteen vaikuttava haitta seuraavasti ” häiriö joka lääketieteen tai hygienian arvion mukaan voi vaikuttaa terveyteen haitallisesti ja haitta ei ole vähäinen tai väliaikainen”. Häiriöstä tehty valitus tulee aina arvioida yllä olevan määritelmän mukaan.  Ympäristökaaren mukaan ei tilapäisiä, harvoin esiintyviä häiriöitä, voi laskea häiriöksi.