Valitse sivu

Melu

Mitä on melu
Melu on ei-toivottua ääntä ja tänä päivänä Ruotsissa ympäristöhaitta, joka koskettaa suurinta osaa ihmisiä. Melu voi olla sekä häiritsevää että vahingollista ihmisen korville. Melua on monenlaista: liikenteen melu, teollisuuden melu, tuulettimien ja ilmanvaihtolaitteiden aiheuttama melu sisätiloissa, metelöivät naapurit jne. Toiminnanharjoittaja on aina velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin melutason alentamiseksi. Melun kokeminen on hyvin yksilöllistä. Melun voimakkuus ilmoitetaan desibeleinä (dB). Lue lisää www.naturvårdsverket.se verkkosivuilta miten melun voimakkuus mitataan ja kuinka melu luokitellaan.

Melun vaarat

Melu voi vaikuttaa monin eri tavoin haitallisesti terveyteen ja elämänlaatuun. Vaikuttavat tekijät:

  • Melun laatu
  • Melun voimakkuus
  • Melun taajuus
  • Melun vaihtelu vuorokauden eri aikoina
  • Olosuhteet
  • Yksilöllinen herkkyys

Melusta aiheutuvat terveysongelmat:

  • Unihäiriöt
  • Suorituskyvyn aleneminen
  • Oppimiskyvyn aleneminen
  • Kuulonaleneva, mukaan luettuna tinnitus (korvan soiminen)

Melu ulkotiloissa
Mikäli eri teollisuusalojen tai muiden laitosten aiheuttama kovaääninen melu koetaan ulkotiloissa häiritseväksi, voi ympäristö- ja rakennuslautakunta, joka on melutasoa valvova viranomainen, vaatia toiminnanharjoittajia suorittamaan melumittauksen ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin melutason alentamiseksi.

Melu sisätiloissa
Sisätiloissa ilmenevät meluhaitat ilmoitetaan ensisijaisesti kiinteistön omistajalle. Mikäli ilmoitus ei johda hyväksyttäviin parantaviin toimenpiteisiin, voi ympäristö- ja rakennuslautakunta viedä asiaa eteenpäin.

Kiinteistön omistaja voi anoa valtiolta varoja meluntorjuntaan usean huoneiston asuintaloissa. Varoja voi anoa ikkunoiden vaihtoon tai asunnon lisä-äänieristykseen mikäli puheäänet kuuluvat huoneistosta toiseen liian hyvin.