Valitse sivu

Radon

Perustietoa radonista

Radon on näkymätön ja hajuton kaasu, joka syntyy uraanista useiden hajoamisten kautta: uraani → radium→radonkaasu→ tytärytimet. Radonin hajoamisen seurauksena muodostuneet tytärytimet ovat haitallisia, koska ne hajotessaan kehittävät radioaktiivista säteilyä ja pitkäaikainen altistus voi vaurioittaa keuhkokudosta sekä lisätä riskiä sairastua keuhkosyöpään.  Radonia kehittyy jatkuvasti ja täten myös uusia tytärytimiä.

Missä radonia esiintyy

Radonia esiintyy luonnollisesti jatkuvasti ympärillämme eri määrissä. Radonia esiintyy tietyissä kivilajeissa ja myös sinibetonissa, josta osa vanhoista taloista on rakennettu. Radonia voi myös esiintyä vedessä. Sisäilmaan vaikuttavia radonlähteitä ovat:

– Talon alla ja ympärillä oleva maaperä

– Rakennukset, jotka on rakennettu sinibetonista

– Vesi, joka voi olla radonpitoista

Miten selviää, jos radonpitoisuus on liian korkea

Radonpitoisuus selviää vain mittaamalla. Radonmittaus suoritetaan tavallisesti radonmittauspurkeilla.  Luotettavan tuloksen saamiseksi radonmittaus tulisi tehdä lämmityskautena, marraskuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana.  Mittausaika on vähintään kaksi kuukautta. Sosiaalihallituksen ohjearvon mukaan asunnon huoneilman radonpitoisuuden ei tulisi ylittää arvoa 200 becquereliä kuutiometrissä ilmaa (Bq/m3). Säteilyturvavirasto ja WHO suosittelevat uutta arvoa, joka on 100 Bq/ m³.