Valitse sivu

Koulut ja esikoulut

Kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta valvoo koulujen, esikoulujen, vapaa-ajankotien ja muiden julkisten toimitilojen terveydensuojelua.

Valvonta
Toimitiloissa on monta asiaa joiden on toimittava ja termisen (sisä)ilmaston tulee olla hyvä, jotta tiloissa viihdytään. Hygienia ja puhtaanapito rutiinien tulee olla riittävät, jotta vältytään eri mikrobitartunnoilta. Myös siivouksen valvonta ja hyvät siivousrutiinit ovat tärkeitä tartuntojen vähentämiseksi ja eri haittojen välttämiseksi. Radonia ei saa esiintyä näissä toimitiloissa. Kansallisen radon suositusten päämäärä on koulujen ja esikoulujen radonpitoisuuden mittaus ja toimenpiteisiin ryhtyminen ennen vuotta 2010 ja näihin tavoitteisiin kunta on jo melkein yltänyt. Muiden toimitilojen radonmittaus ja tarvittavat toimenpiteet tulee suorittaa ennen vuotta 2020.

Jos lapset istuvat paljon paikoillaan kuten esim. koulussa niin täytyy varmistaa, että koulun sisälämpötila on riittävä, jotta lapset eivät palele kouluaikana. Yleisesti ottaen eivät lapset ole arkoja kylmälle mutta esikoulussa on varmistettava, että lattialämpö on riittävä, koska lapset istuvat paljon lattialla. Pienempiä lapsia ei saa myöskään altistaa vedolle.

Ihmisten hyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät. Hyvän sisäilmaston edellytyksenä on riittävä ilmanvaihto tärkeä. Kansallisen välitavoitteen” God inomhusmiljö/hyvä sisäilmasto” päämäärä on, että kaikissa rakennuksissa joissa ihmiset ovat usein tai viettävät paljon aikaa tulee olla riittävä, dokumentoitu ilmanvaihto viimeistään vuonna 2015.

Voimakas melu kouluissa ja esikouluissa voi vaikuttaa haitallisesti sekä lapsiin että henkilökuntaan.

Elintarvikkeet
Jos toiminnassa käsitellään elintarvikkeita, tulee myös elintarvikkeiden valvonta sisältyä toimintaan. Lisää tietoa elintarvikkeiden käsittelystä on Livsmedelsverket/Elintarvikeviraston internetsivuilla.

Legionelloosi
Toiminnan tulee täyttää rutiinivaatimukset, jotta voidaan välttää Legioonalaistauti tai Pontiac-kuume. Legionella-bakteeri elää luonnossa makeissa vesissä. Bakteeri viihtyy ja lisääntyy vesijohtojärjestelmissä. Tartunnan voi saada esimerkiksi suihkussa kun ihminen hengittää ilmaa, jossa on pieniä vesipisaroita tai vesiaerosolia, bakteeri voi päästä hengitysteihin. Pienet lapset tai lapset, joilla on normaalia huonompi vastustuskyky kuuluvat riskiryhmään. Legionelloosin välttämiseksi on lämminvesivaraajasta lähtevä vesi kuumennettava vähintään 60 asteeseen. Jos vesi on seissyt vesijohtojärjestelmissä pitkään, esim. lomien aikana, on putket huudeltava riittävän kuumalla vedellä (60 astetta) vähintään 10 minuuttia.

Toiminnanharjoittajan velvollisuudet
Toiminnanharjoittaja on vastuussa toimivasta omavalvonta järjestelmästä sekä vaadittaessa on toiminnanharjoittajan pystyttävä näyttämään että järjestelmä on tarkoitusta vastaava.