Valitse sivu

Elintarvikkeet

Vesi ja ruoka ovat olennaisia ihmisen hengissä pysymiselle. Täten on myös elintarvikkeiden oltava korkealaatuisia, jotta vaara sairastua ruokamyrkytykseen on mahdollisimman pieni. Elintarvikkeiden pakkausmerkintöjen tulee olla oikeita ja antaa esim. ruoka -allergiselle kuluttajalle riittävästi tietoa tuotteista. Ympäristö- ja rakennuskonttori on valvontaviranomainen joka hoitaa ravintoloiden, grillikojujen, elintarvikeliikkeiden, koulujen ja kaikkien ammattimaisesti elintarvikkeita käsittelevien toimialojen tarkastukset ja valvoo, että elintarvikelakia noudatetaan.

Elintarvikelain muutokset astuivat voimaan 1. joulukuuta 2009
1.joulukuuta 2009 astuivat elintarvike toiminta-alueen uudet säännökset voimaan. Muutoksella on painopistettä siirretty elintarvikehuoneistojen hyväksymismenettelystä ilmoitusmenettelyyn.

Elintarvikealan toimijoilla on velvollisuus huolehtia siitä, että toiminta täyttää kaikki vaatimukset.

Uuden työnjaon mukaisesti ei ympäristö- ja rakennuskonttori enää käsittele hakemuksia ja täten jää enemmän aikaa tarkastukseen ja valvontaan. Ilmoituksen saapumisen jälkeen, ensimmäisellä käyntikerralla tarkastetaan elintarvikehuoneistot, tilojen sisustus, miten elintarvikkeiden käsitteleminen ja liikkuminen tiloissa tapahtuu. Jokaisella toimijalla tulee myös olla omavalvontasuunnitelma. Ensimmäisellä käyntikerralla voidaan vaatia elintarvikealan toimijaa ryhtymään toimenpiteisiin tarkastuksessa havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

Jos, tarkastuksessa havaitut puutteet ovat erittäin pahoja, voidaan toiminnan harjoittaminen kieltää kokonaan tai toimintaa voidaan rajoittaa. Tämän muutoksen tarkoitus on selventää elintarvikealan toimijan oma vastuu siitä, että toiminta täyttää kaikki vaatimukset. Ympäristö- ja rakennuskonttori antaa tulevaisuudessakin neuvoja ja tietoa elinkeinoalan yrittäjille.

Elintarvikehuoneistojen/tilojen rekisteröinti
Elintarvikkeiden valmistaminen tai myyminen asiakkaille saa tapahtua ainoastaan rekisteröidyissä elintarvikehuoneistoissa. Elintarvikehuoneistosta on tehtävä ilmoitus ympäristö- ja rakennuskonttoriin. Toiminnan saa aloittaa aikaisintaan 10 työpäivän kuluttua siitä, kun ilmoitus on saapunut, jos asiasta ei ole jo etukäteen sovittu vastaavan virkamiehen kanssa. Aikaisemmin hyväksytyt elintarvikehuoneistot ovat automaattisesti rekisteröityjä.

Rekisteröintilomake löytyy tästä.

Omavalvonta
Elintarvikealan toimijoilla velvollisuus huolehtia siitä että, myytävä ja tarjoiltava ruoka on turvallista kuluttajalle. Elintarvikealan yrittäjä valvoo omaa tuotantoansa nk. omavalvonta menettelyllä. Omavalvonta järjestelmiä on monenlaisia ja omavalvonta on tarkoitettu avuksi toimijalle eikä ympäristö- ja rakennuskonttorille.

Elintarvikeyrityksen on noudatettava nk.” Hygieniaosaamisvaatimuksia” (GHP), joka edellyttää, että täytetään tietyt rutiinivaatimukset elintarvikkeiden käsittelyssä. Tarvitaan myös toimiva omavalvonta järjestelmä, joka perustuu HACCP – periaatteisiin.