Valitse sivu

Omavalvonta

Hygieniaosaamisvaatimukset edellyttävät, että täytetään tietyt rutiinivaatimukset elintarvikkeiden käsittelyssä. Rutiinivaatimukset ovat:

  • Koulutus – yrityksen on hallittava tiedot myytävistä tuotteista ja niiden valmistusmenetelmistä ja hygienia vaatimuksista.
  • Henkilökohtainen hygienia – Henkilökohtaisen hygienian rutiinimenetelmä, jolla ehkäistään tartuntojen levittämistä ruokaan.
  • Puhtaanapito – Tilojen ja välineiden puhtaanapito on tehtävä oikein.
  • Tuholaiset – Tuholaiset voivat levittää tartuntoja ruokaan ja ne on pidettävä poissa tiloista joissa käsitellään ruokaa.
  • Tilat, välineistö ja huolto – Toimitilat on pystyttävä pitämään puhtaina. On tärkeää, että tuotteiden käsittely ja henkilökunnan liikkuminen tiloissa suunnitellaan siten, että ne eivät ole kosketuksissa toistensa kanssa, jotta ristikontaminaatiota eli -saastumista ei pääse tapahtumaan. Esimerkiksi tiskihuoneen on sijaittava siten, ettei henkilökunnan tarvitse kulkea koko toimitilan läpi kun he käsittelevät likaisia astioita.
  • Lämpötila – säilytettävä elintarvikkeet suojattuna oikeassa lämpötilassa, jottei haitallisia bakteereita pääse kehittymään. Elintarvikeyrittäjän on tiedettävä, millaisessa lämpötilassa elintarvikkeet on säilytettävä.
  • Tuotteiden vastaanotto – On varmistettava, että vastaanotetut tuotteet vastaavat yrityksen vaatimuksia. Tuotteet ovat suojattuna oikeassa lämpötilassa, pakkausten on oltava ehjiä ja puhtaita eivätkä tuotteet ole ylittäneet ”parasta ennen” – päivämäärää.

Elintarvikeviraston mukaan voidaan HACCP – periaatteet toteuttaa elintarvikeyrityksissä seuraavasti:

  • Vähittäismyyntiyrityksen ei tarvitse tehdä vaara-analyysia, jos yrityksessä käsitellään ainoastaan valmiiksi pakattuja elintarvikkeita. Perusedellytykset riittävät.
  • Yritykset, joissa vaara-analyysi on riittävä täyttämään perusedellytykset, eivät tarvitse HACCP- suunnitelmaa.
  • Muiden yritysten on laadittava, toteutettava ja ylläpidettävä yhtä tai useampaa HACCP -periaatteen mukaisesti perustuvaa ohjelmaa: laadittava vaara-analyysi, kriittisten hallintapisteiden määrittäminen, kriittisten rajojen määrittäminen, seurantakäytäntöjen laatiminen, korjaavien toimenpiteiden määrittäminen. Tällaiset yritykset voivat käyttää alan kansallisia toimintaohjeita tai geneesistä suunnitelmaa, jos tällainen on laadittu.