Valitse sivu

HACCP

(HazardAnalysis and Critical Control Points, (vaarojen arviointi ja kriittiset hallintapisteet)

HACCP-järjestelmä on toimintamenettely, joka on kehitetty elintarvikkeiden turvallisuuden takeeksi. Järjestelmä kehitettiin 1950-luvun loppupuolella turvaamaan miehitettyjen avaruuslentojen elintarvikekäsittely, pilaantuneet elintarvikkeet eivät saaneet estää avaruusmatkaa.

HACCP – seitsemän periaatetta:

  1. Vaarojen arviointi.
  2. Kriittisten hallintapisteiden määrittäminen.
  3. Kriittisten rajojen määrittäminen.
  4. Kriittisten hallintapisteiden seurantakäytäntöjen laatiminen.
  5. Korjaavien toimenpiteiden määrittäminen.
  6. Todentamiskäytäntöjen laatiminen (HACCP-ohjelman validointi, arviointi, kelpuuttaminen).
  7. HACCP-asiakirjat ja tallenteet.

Elintarvikealan toimijan/yrittäjän on varmistuttava siitä, että henkilöillä joilla on vastuu HACCP-järjestelmän laatimisesta, kehittämisestä ja ylläpidosta, on asianmukainen koulutus HACCP – periaarteissa