Valitse sivu

Säiliöt

Säiliön tarkastus
Säiliöt ja putkistot kuluvat ja vahingoittuvat ajan myötä. Metallisäiliöt ruostuvat ja muovisäiliöt voivat vahingoittua kun maanpinta vajoaa tai säiliöt voivat vahingoittua lisäaineista. Säännölliset säiliön tarkastukset ovat välttämättömiä. Säiliö on tarkastettava joka 6 vuosi tai 12 vuosi riippuen millainen korroosiosuojaus säiliössä on. Vesisuojelualueella olevat maan alla olevat öljysäiliöt on tarkastettava määräajoin kolmen tai kuuden vuoden välein riippuen siitä, millainen valli on säiliöiden ympärillä.

Säännölliset ja lain mukaiset säiliön tarkastukset koskevat kaikkia poltto- diesel – tai jäteöljysäiliöitä, jotka ovat suurempia kuin 1m3 mutta enintään 10m3. Säiliö voi olla ulkona, maan alla, maan pinnalla tai sisätiloissa. Tarkastuksen saa suorittaa ainoastaan hyväksytty tarkastusliike.

Maan alla olevan ja maan pinnalla olevan säiliön tarkastuksesta annettu pöytäkirja on lähetettävä Ympäristö- ja rakennuslautakuntaan mahdollisimman pian.

Säiliön asentaminen
Yli 1m3 säiliön uusasennuksen asennustarkastuksen saa suorittaa ainoastaan hyväksytty tarkastusliike. Jos, säiliö sijoitetaan ulos tai maan alle on tehtävä ympäristöhallintoon kirjallinen ilmoitus hyvissä ajoin ennen säiliön käyttöön ottoa.

Käytöstä poisto tai seisontaan laitto
Ennen säiliön käytöstä poistoa pitää se tyhjentää ja puhdistaa. On myös poistettava täyttöputki jottei säiliötä täytetä vahingossa uudelleen.

Jos säiliö poistetaan käytöstä väliaikaisesti, on sen oltava dokumentoidusti tyhjä ja puhdistettu. Jos säiliö otetaan uudelleen käyttöön ja siinä säilytetään tulenarkaa nestettä, on suoritettava uusi tarkastus. Ympäristö- ja rakennuskonttoriin on ilmoitettava säiliön väliaikainen käytöstä poisto tai jos säiliö otetaan uudelleen käyttöön.