Valitse sivu

Lämpöpumput

Lämpöpumppu kerää lämpöenergiaa kalliosta, maaperästä, ilmasta tai vedestä. Lämpöpumppu hyväksi käyttää maahan varastoitunutta auringon energiaa. Maaperän tai veden alhainen lämpötila lämmitetään kompressorin avulla ja hyödynnetään talon tai lämpimän veden lämmittämiseen.

Ilmoitusvelvollisuus
Maaperää, ilmaa tai pinta- ja pohjavettä hyödyntävien lämpöpumppujen asennuksesta tulee tehdä ilmoitus kunnalle. Ilmoitus tulee tehdä vähintään kuusi viikkoa ennen asennusta. Ilmalämpöpumpun asennus ei ole ilmoitusvelvollisuuden alainen.

Lupa tarvitaan lämpöpumppuhankkeeseen, jonka teho on yli 100kW. Lisätietoja asiasta antaa ympäristö- ja rakennuskonttori.

Ilmoituksen tarkoituksena on, että kunta voi selvittää ja kartoittaa missä porataan, kaivetaan tai mihin keruuputkisto sijoitetaan sekä mitä kylmäaineita hankkeessa käytetään. Tämän jälkeen kunta ilmoittaa, jos lisävarovaisuustoimenpiteet ovat tarpeen. Kunta voi kieltää hankkeen toteuttamisen, jos asennus on jostain syystä sopimaton, esim. sijaitsee vesiensuojelualueella tai käytettävät kylmäaineet eivät ole enää hyväksyttyjä.

Kartta, josta ilmenee lämpöpumpun sijainti, on aina liitettävä ilmoituksen mukaan.

Sertifioitu poraaja
Maalämpökaivojen huolimaton ja puutteellinen poraus voi aiheuttaa haittaa sekä kiinteistön omistajalle että ympäristölle. Energiakaivon huolimaton rakentaminen saattaa vaikuttaa lähellä sijaitsevien talousvesikaivojen vedentuotantoon tai olla syynä lämpöpumppujärjestelmän puutteelliseen toimintaan. On tärkeää, että kaivojen tekijät ovat riittävän ammattitaitoisia ja kokeneita, jotta asennus tehdään oikeaoppisesti. Lisätietoja sertifioiduista poraajista löytyy SITACin nettisivuilta.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta vaatii aina kun kaivetaan energiakaivoa, että käytettään sertifioitua kaivonporaajaa.

Normikaivo-07
Normikaivo-07 on opas vesi- ja energiakaivojen kaivamiseen. Opas on tarkoitettu sekä kaivonporaajille että kiinteistön omistajille. Ympäristö- ja rakennuslautakunta vaatii energiakaivoja porattaessa, että Normikaivo-07 opasta seurataan.

Tiedottaminen Ruotsin geologiselle tutkimukselle( SGU)
Kaivonporaaja on velvollinen lähettämään kopion kaivopöytäkirjasta SGU:n (Ruotsin geologinen tutkimus) kaivoarkistoon. Kaivoarkistossa on tiedot yli 300 000 kaivosta ja se löytyy SGU:n nettisivuilta.

Maksu
Ilmoituksen yhteydessä peritään taksan mukainen maksu.