Valitse sivu

Attefall- mökki

Yhden tai kahden asuinrakennuksen yhteyteen saa friggebod- mökin (enimmäispinta-ala on 15 neliömetriä) lisäksi pystyttää nk. Attefall-mökin, jonka enimmäispinta-ala on 25 neliömetriä. Ennen kuin rakentaminen aloitetaan, on rakentamisesta ilmoitettava rakennuslautakuntaan ja saatava aloituslupa.

Attelfall- mökin koko
Attefall- mökin saa ainoastaan pystyttää asuintalon välittömään läheisyyteen. Korkeus maanpinnasta katonharjaan saa olla enintään 4.0 metriä. Saa rakentaa useampia Attefall- mökkejä mutta niiden yhteenlaskettu rakennuspinta-ala ei saa ylittää 25 neliömetriä. Mökki voi toimia lisäasuntona(lisä -asuinrakennuksena) tai sitä voidaan käytättää esim. varastona, autotallina tai vierasmajana(lisärakennuksena).

Mihin Attefall- mökin saa pystyttää
Naapurin suostumus tarvitaan, mikäli Attefall- mökki rakennetaan lähemmäksi kuin 4,5 m naapuritonttia Jos naapuri ei anna suostumustaan, on mahdollista anoa rakennuslupaa ja tällöin rakennuslautakunta ratkaisee asian.

Rantasuoja ja rautatiealue
Ympäristökaaren mukaan rantasuoja-alueelle tarvitaan lupa rakentamiseen (alue käsittää yleensä 100 metrin alueen merestä, järvestä ja vesistöistä). Erityissäännöt koskevat myös aluetta, joka on lähellä rautatiealuetta. Ota yhteys rakennuslautakuntaan, jos olet epävarma siitä millainen alue on kohdallasi kyseessä.

Mihin Attefall- mökkiä saa käyttää
Toisin kuin friggebod- mökin saa Attefall- mökin sisustaa asuinrakennukseksi jota voidaan käyttää joko vapaa-ajan asuntona tai pysyvänä asuntona. Tällaisessa tapauksessa mökki on lisä- asuinrakennus. Attefall- mökki voi olla myös lisärakennus, esim. ulkorakennus, autotalli, varasto, kasvishuone, vierasmaja, sauna tai venemaja.

Jos Attefall- mökkiä käytetään lisä- asuinrakennuksena, on sen vastattava erillistä asuntoa, millä tarkoitetaan sitä, että se on esim. sisustettu, siellä on mahdollisuus ruoanlaittoon, peseytymiseen ja tavaroiden säilyttämiseen. On noudatettava Asuntoviraston rakennussääntöjä (BBR) ja Eurooppalaisia rakentamismääräyskokoelmia/eurokoodeja (EKS).

Rakennuslupa tarvitaan tietyissä tapauksissa
Riippumatta siitä, mitä asemakaavassa on määrätty, ei Attefall-mökin rakentamiseen ja siihen kohdistuviin rakennustoimiin välttämättä vaadita rakennuslupaa, esim. kuinka suuren osan tontin pinta-alasta saa käyttää rakentamiseen. On kuitenkin otettava huomioon, että rakennus sopii ympäristöön. Rakennuslautakunta voi vaatia asemakaavassa toimenpiteisiin rakennusluvan, jos ne tehdään arvokkaassa ympäristössä. Rakennuslupa voidaan myös vaatia, jos toimenpiteet suoritetaan erittäin arvokkaissa rakennuksissa tai asuinalueilla.

Jos Attelfall-mökki halutaan rakentaa kokonaismaanpuolustuksen valtion etualueelle tai tällaisen alueen lähistölle, voi tällaisella alueella olla erityiset säännöt. Ota yhteys kunnan rakennuslautakuntaan, jos olet epävarma siitä millaiset säännöt ovat alueella, jonne mökki halutaan rakentaa..