Valitse sivu

Toimenpiteet jotka eivät vaadi rakennuslupaa

Yhden tai kahden perheen asuintaloon saa rakentaa ilman rakennuslupaa:

Terassi: Katos, jonka enimmäispinta-ala on 15 neliömetriä.

Friggebo-mökki: Alle 15 neliömetrin suuruinen ja harjakorkeudeltaan enintään 3 metrin korkuinen mökki.

Lauta-aita: Enintään1,8m korkuisen lauta-aidan saa rakentaa ulkopaikan(ulkoterassin) ympärille. Lauta-aita saa olla enintään 3,6 metrin etäisyydellä talosta (lauta-aita on umpinainen/tiivis ja estää näkyvyyttä).

Aita/aitaaminen: Aidan korkeus enintään 1,1m (aita on harva).

Terassi/Ulkopaikka: Rakennuslupa tarvitaan tietynlaisten terassien rakentamiseen. Lisätietoja terassin rakentamiseen liittyvistä luvista saa rakennuskonttorista. Naapurin suostumus tarvitaan, mikäli toimenpiteet tehdään lähemmäksi kuin 4,5 m naapuritonttia.

Jos asut asemakaava- alueen ulkopuolella ja haja-asutusalueella voi rakennuslupa velvollisuudessa olla helpotuksia. Ota yhteys Rakennuslautakuntaan, jos haluat lisätietoa.

Huomioi, jos asut rantasuojelualueella, etkä periaatteessa tarvitse rakennuslupaa, voidaan kuitenkin vaatia nk. erivapautta rantojen suojelua koskevista määräyksistä (strandskyddsdispens).