Valitse sivu

Friggebod-mökki

Friggebod-mökkit saa ainoastaan hankkia yhden tai kahden perheen asuintalon yhteyteen. Mökkiä ei saa rakentaa osaksi asuinrakennusta, se on rakennettava erilleen asuinrakennuksesta. Esimerkiksi vapaa-ajanalueen yhteistä 4-5 neliömetrin kokoista pumppurakennusta ei voi kutsua friggebod-mökiksi eikä myöskään 3G maston tukiasemaa. Friggebod-mökin saa ainoastaan rakentaa tontille jossa on jo kiinteistö.

Mökin koko
Friggebod-mökin enimmäispinta-ala on 15 neliömetriä ja harjakorkeudeltaan maasta mitattuna on mökki enintään 3 metrin korkuinen.

Friggebod-mökin on sijoitus
Asuintalon välittömään läheisyyteen saa ilman rakennuslupaa rakentaa erillisiä lisärakennuksia eli nk. friggebod-mökkejä. Rakennuksia/ rakennusta ei saa sijoittaa 4,5 metriä lähemmäs tontin rajaa. Rakennuslupaa ei tarvita, jos kyseessä olevat naapurit suostuvat siihen, että friggebod-mökit sijoitetaan 4,5 metriä lähemmäs tontin rajaa. On hyvä hankkia naapurilta kirjallinen suostumus asemapiirrustukseen tarkoin paikalleen merkitylle friggebod- mökille, jotta tulevaisuudessa vältytään kiistoilta naapurin kanssa.

Rakennuksen etäisyys kadulle tai puistoon on aina oltava vähintään 4,5 metriä. Jos friggebod-mökki on suurempi kuin 10 neliömetriä ja sijaitsee 4,0 metriä lähempänä asuinrakennusta, tulee friggebod -mökki rakentaa siten, että estetään tulipalon leviäminen 30 minuutin ajan (EI30).

Tarvitaanko rakennuslupa?
Ei tarvita.” Friggebod- mökkioikeutta ei rajoiteta kaavoitusmääräyksissä. Ympäristökaaren mukaan voidaan rantasuoja-alueella vaatia rakennuslupa, Yleinen rantasuoja-alue on yleensä 100 metrin alue merestä, järvestä ja vesistöistä. Jos paikalla ei ole päärakennusta tarvitaan sekä rakennuslupa että rakennusilmoitus.

On kuitenkin huomioitava rakennuslain(BVL)vaatimukset sekä kaavoitus- ja rakennuslain (PBL) voimassa olevat luvut (2 ja 3).