Valitse sivu

Uudisrakennus/Lisärakennus

Rakennuslupa ja rakennusilmoitus

Uuden rakennuksen rakentamiseen tai olemassa olevan rakennuksen laajentamiseen on oltava rakennuslupa. Mikäli hankkeesi on uudisrakennus- tai laajennushanke, on suositeltavaa käydä esittelemässä ennakkoon rakennussuunnitelmat rakennuskonttorissa. Näin varmistut siitä, että suunnitelmat ovat asemakaavan mukaisia ja sallittuja asuma-alueellasi.

Rakennuslupavelvollisuudesta on myönnetty tiettyjä vapautuksia, kun kyseessä on rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle, sekä alueelle jossa on yhtenäinen asutus.  Vaikka rakennuslupaa ei vaadita tietyissä toimenpiteissä, on toimenpiteistä tehtävä ilmoitus. Rakennuskonttorista saa lisätietoa ja neuvoja.

Ennakkopäätöstä voidaan hakea, kun halutaan varmistua siitä, että paikka on sopiva suunniteltuun rakennustoimenpiteeseen.  Tarkoituksena on antaa hakijalle ennakkotieto siitä, onko rakennussuunnitelma mahdollista toteuttaa. Mikäli ennakkotieto on positiivinen, voi hakija jatkaa rakennussuunnitelmia ja anoa rakennuslupaa. Ennakkopäätös hakemuslomakkeet löytyvät tästä.

Hakemusasiakirjat

Uudisrakennus/lisärakennus hakemukseen on yleensä liitettävä seuraavat asiakirjat:

Ennakkopäätös

2 ennakkopäätös hakemusta

2 otetta ekonomisesta kartasta (kiinteistökartta) tai muusta vastaavasta kartasta. On selvitettävä rakennuksen likimainen rakennuspaikka, määritettävä tontin rajat ja mahdollinen tieliitäntä.

Rakennuslupa /rakennusilmoitus

  • Lupa- tai ilmoitushakemuslomake
  • Ilmoitus siitä, kuka on tarkastusvastaava (vastaava työnjohtaja)
  • Valvontasuunnitelma
  • Tekninen selvitys
  • Uudisrakennussuunnitelma (nybyggnadskarta)
  • Asemapiirros, mittakaavassa 1:400 tai 1:1000
  • Julkisivupiirustus, mittakaavassa 1:100
  • Pohjapiirrustus, mittakaavassa 1:100

Kaikki asiakirjat on jätettävä kahtena kappaleena.

Uuden rakennuksen rakentamiseen vaaditaan yleensä rakennusluvan liitteeksi uudisrakennussuunnitelma (nybyggnadskarta). Ota tarvittaessa yhteyttä Metriaan puh: 0221 – 63 63 63, mikäli haluat asiasta lisätietoa. Metria sijaitsee Köpingissä.

Tarvitaan naapurin suostumus, mikäli rakennus sijoitetaan 4,5 metriä lähemmäs tontin rajaa.

Useimpiin rakennus- ja purkulupaa vaativiin toimenpiteisiin on PBL-lain (kaavoitus- ja rakennuslaki) mukaan nimettävä nk. tarkastusvastaava(vastaava työnjohtaja). Tarkastusvastaajalla tulee olla tehtävään tarvittavat edellytykset ja riittävä rakennustekninen pätevyys, jotta hän pystyy valvomaan, että voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä noudatetaan. Rakennuttaja/hakija nimeää nk. tarkastusvastaavan, joka on ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksymä.

Tiettyihin yksinkertaisiin toimenpiteisiin ei tarvita sertifioitua tarkastusvastaavaa, rakennuttaja voi itse vastata valvonnasta. Ota yhteys rakennuskonttoriin, mikäli haluat asiasta lisätietoa.

Valvontasuunnitelma vaaditaan aina, riippumatta toimenpiteestä tai siitä tarvitaanko tarkastusvastaavaa tai ei. Valvontasuunnitelma on suhteutettava toimenpiteeseen: jos toimenpide on yksinkertainen, on myös valvontasuunnitelman oltava yksinkertainen. Rakennuttaja vastaa siitä, että valvontasuunnitelma laaditaan. Ympäristö- ja rakennuskonttorista saa lisätietoa ja neuvoja. Heidän on myös hyväksyttävä valvontasuunnitelma ennen kuin toimenpiteeseen voidaan ryhtyä.

Mitään toimenpiteitä/hankkeita ei saa aloittaa ennen kuin rakennuslupa on saanut lain voiman ja aloituslupa on myönnetty.

On myös ilmoitettava ympäristö- ja rakennuslautakuntaan, kun toimenpide/hanke on suoritettu loppuun ja ympäristö- ja rakennuslautakuntaan on myös jätettävä nk. selostusasiakirja toimenpiteestä, jotta voidaan laatia loppulupa.

Ilman loppulupaa ei rakennusta saa ottaa käyttöön.

Rakennuslupa /rakennusilmoitus lähetetään tai jätetään

Miljö- och Byggnadsnämnden
Skinnskattebergs kommun
Box 101
739 22 Skinnskatteberg
Käyntiosoite: Kyrkvägen 7, Skinnskatteberg