Valitse sivu

Tiet ja liikenne

Kunnan osa-alueiden tieyhdistykset vastaavat yleensä teiden, kävely- ja pyöräteiden sekä viheralueiden kunnossapidosta. Liikennevirasto/Trafikverket vastaa maaseudun suurempien teiden kunnossapidosta, esim. valtatiestä 68 joka kulkee Riddarhyttanin lävitse sekä Färnan ohitse kulkevasta 250 tiestä. Liikennevirasto vastaa myös seuraavista teistä Skinnskattebergin taajama-alueella: Bergslagsvägen, Fagerstavägen, Centralvägen ja Köpingsvägen. Kunta vastaa kunnan kiinteistöjen, kuten koulujen, vanhustenasuntojen ja kunnallisten asuntojen parkkipaikoista ja niiden sisään tuloteistä. Kunta vastaa myös Ala-Vätternin kävely- ja pyörätiestä.

Yksityiset tiet
Tietä, joka ei ole yleinen ja jonka tienpitäjä on yksityinen kiinteistön omistaja tai osakasyhdistys, kutsutaan yksityiseksi tieksi. Yksityisten teiden kunnossapitoon on mahdollista hakea Liikenneviraston myöntämää valtion avustusta. Alla on muutama esimerkki toimenpiteistä, jotka voivat pelastaa ihmishengen.

Kiinteistön ulospääsytie on kadulle: kasvi-istutusten tulee olla korkeintaan 80 cm:n korkuisia katutasosta mitattuna. Näkyvyyden kadulta tai kävelytieltä tulee olla vähintään 2,5 metriä.

Kiinteistö on kulmatontti: katujen tai pyöräteiden risteykseen rajoittuvien tonttien puut ja pensaat tulee leikata 80 cm:n korkuisiksi, jotta näkyvyyskulma on 10 metriä molempiin suuntiin.

Tontin raja on kadun varrella: pensasaidat ja pensaat tulee istuttaa omalle tontille, riittävän kauas tontin rajasta. Jos tontilla kasvavien puiden oksat ulottuvat kadulle, täytyy ajoradan ylle jäädä vapaata tilaa tielläkulkijoille.

Vaadittava vapaa tila korkeussuunnassa:

  • Jalkakäytävillä ja pyöräteillä vähintään 3,2 metriä
  • Ajoradalla vähintään 4,6 metriä

” Tontit on, riippumatta siitä asutaanko tontilla tai ei, pidettävä kunnossa. Ne on pidettävä sellaisessa kunnossa, ettei niistä aiheudu haittaa ympäristölle tai liikenteelle ja onnettomuuden vaara pystytään rajoittamaan. ”Kaavoitus- ja rakennuslaki 3 luku 17 §.

Teiden kunnossapito
Talvikunnossapitoon kuuluu mm. lumen auraus, hiekoitus, lumen poisto, hiekoitushiekan poisto. Lumen auraus tehdään kun irtolunta on keskimäärin 5cm, hiekoitus tapahtuu liukkaalla kelillä ja lumi poistetaan tarvittaessa.

Tärkeimmät vilkasliikenteiset tiet, sekä keskustan kävely- ja pyörätiet aurataan ensimmäiseksi. Liukkauden torjuntaan käytetään etupäässä kivimursketta ja suolatonta hiekkaa. Ala-Vätternin kävely- ja pyörätie pidetään vain ajoittaisesti talvikunnossa.

Kesäkunnossapitoon kuuluu asfaltointi, sorateiden höyläys/lanaus, sorateiden pölynsidonta, sadevesikaivojen puhdistus, ajoradan maalaukset, kyltit, jne. Teihin ilmestyvät äkkinäiset reiät, paikataan ympäri vuoden sitä mukaan kun ne huomataan tai niistä tehdään ilmoitus.

Hiekka-astiat
Kunnassa on useissa eri paikoissa kunnan hiekka-astioita, joista voi noutaa noin ämpärillisen hiekkaa omaan käyttöön:

Skinnskatteberg: Ekopisteessä venesatamassa ja rautatieasemalla
Hed: Bernshammarin ekopisteessä
Riddarhyttan: Handlarn kaupan pihalla
Färna: Kioskin takana olevassa ekopisteessä
Baggbro: Entisen Baggbro koulun pihalla

Katuvalaistus
Kunnan katuvalojen kunnossapidosta vastaa Vattenfall Eldistribution AB. Kunnan katuvalaistukseen kuuluu 1300 valopistettä. Tievirasto/ Vägverket vastaa Skinnskattebergin taajama-alueen teiden katuvalaistuksesta. Kyseessä olevat tiet ovat Bergslagsvägen, Fagerstavägen, Centralvägen ja Köpingsvägen.

Ennaltaehkäisevä huolto
Katuvalot tarkastetaan kolme kertaa vuodessa. Vuonna 2015 suoritetaan tarkastus seuraavasti:
v 7, v 34, v 50

Tarkastus- ja huoltokierroksilla tehtävät huoltotoimenpiteet:
– Käydään läpi ja tarkastetaan katuvalaistus, vaihdetaan rikkinäiset lamput, loisteputket ja hohtolamput.

Viankorjaukset
Välitön viankorjaus tehdään kun:

  • vika on vaarallinen liikenne- tai sähköturvallisuudelle
  • vika on valokeskuksen ohjauslaitteistossa

Yksittäisiä valaisimia ei korjata huoltokierroksen ulkopuolella.

Saavutettavuussuunnitelma/esteettömyyssuunnitelmaa

Valtiopäivät tekivät toukokuussa 2000 päätöksen ”Potilaasta kansalaiseksi. Vammaispolitiikan kansallinen toimintasuunnitelma”. Yksi toimintasuunnitelman päämäristä on yhteiskunta kaikille eli kaiken ikäisten toimintaesteisten ihmisten saavutettavuus/ esteetön pääsy koko yhteiskuntaan. Tämä on tasa-arvovaatimus ja demokratia kysymys. Skinnskattebergin kunta on Tieviraston inventaarion avulla laatinut saavutettavuussuunnitelman, jonka tarkoitus on helpottaa toimintaesteisten ja vanhusten liikkumista ja osallistumista kunnassa.