Valitse sivu

Yksityinen vedenottamo

Kaivopaikan sopiva valinta
Paikan valinnassa on otettava huomioon suolaveden mahdollinen pääsy kaivoon ja likaantumisriski, mahdollisuus sähkö- ja vesiliitäntään ja hyvä tekninen suoja mahdollista likaantumista vastaan. Myös pintaveden pois johtaminen kaivolta sekaantumisen/kontaminaation välttämiseksi on huomioitava.

Kaivoja on erityyppisiä, esim. porakaivo ja kaivettu kaivo. Vesitaso on yleensä vakaampi porakaivossa kuin kaivetussa kaivoissa. Porakaivossa pääsee pohjaveteen suolavettä helpommin kuin kaivetussa kaivossa. Tähän voi olla syynä pohjaveden runsas käyttö, vettä kulutetaan enemmän kuin mitä sitä muodostuu. Mitä syvempi porausreikä, sitä suurempi voi olla suolaveden vaikutus.

Kaivetussa kaivossa pohjavesi otetaan matalalta ja pohjaveden pintatason vaihtelu vaikuttaa kaivossa olevaan vesimäärään. Kuivana kautena voi vedensaanti loppua lähes kokonaan. Pintaveden laatu ja määrä vaihtelee eri vuodenaikoina. Esim. lumen sulaminen voi vaikuttaa veden laatuun.

Pohjaveden veden pintatason vaihtelu vaikuttaa kaivettuun kaivoon, koska pohjavedenottamo sijaitsee matalalla. Kuivana kautena voi vedensaanti loppua lähes kokonaan. Pintaveden laatu ja määrä vaihtelee eri vuodenaikoina. Esim. lumen sulaminen voi vaikuttaa veden laatuun.

Sertifioitu kaivonporausurakoitsija
Kaivoa suunniteltaessa on käännyttävä sertifioidun, työhön pätevän kaivonporausurakoitsijan puoleen. Sertifioidulta kaivonporausurakoitsijalta vaaditaan seuraavaa:

  • On oltava vähintään 3 vuoden kokemus kaivonporaus työssä.
  • On oltava hyväksytty hitsauksen opinnäytetyö.
  • Hyväksytty kurssi ”Arbete på väg”
  • Lupakirja ”Heta arbeten”.
  • Hyväksytty tulos ”Juridik för brunnsborrare”.
  • Hyväksytty tulos ”Praktisk hydrogeologi”.

Yrityksessä, jossa sertifioitu kaivonporaaja on toimessa, on oltava viiden miljoonan kruunun vastuu- ja ympäristövakuutus.

Veden laadun tutkiminen
Vedestä pitäisi ottaa kemialliset ja mikrobiologiset näytteet. Suositellaan myös veden radonpitoisuuden tutkimista. Ota yhteys ympäristökonttoriin jos tarvitset apua näytteiden ottamisessa.

Laki
Ympäristökaaren tavoitteena on edistää kestävää kehitystä sekä terveellisen ja hyvän elinympäristön turvaamista nykyisille ja tuleville sukupolville. Ihmisten terveys ja ympäristö on suojattava vaarallisilta vahingoilta ja haitoilta. Kaikkien olisi tunnettava ympäristökaaren perus huomioimissäännöt. Voit lukea lisää asiasta.

Yhden tai kahden perheen kiinteistön kaivon rakentamiseen ei yleensä vaadita lupaa. Kunnan ympäristökonttori voi vaatia lupaa, jos kaivo aiotaan rakentaa vähävetiselle alueelle tai alueelle jossa vedestä voi tulla puute tulevaisuudessa. Kaivonporaajan on aina tehtävä ilmoitus Ruotsin geologisen tutkimuslaitoksen viranomaiselle (SGU, Sveriges Geologiska Undersökning).

Hyödyllisiä verkkolinkkejä:
Socialstyrelsen
Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation
Sveriges Geologiska undersökning
Sveriges vattenorganisationer