Valitse sivu

Yksityinen viemäröinti

Jäteveden valuminen voi vaikuttaa pinta- ja pohjaveteen. Jäteveden huolimaton käsittely voi saastuttaa sekä oman että naapurin vedenottamon. Jätevesi voi vaikuttaa haitallisesti uimaveden laatuun, kalastukseen ja myötävaikuttaa järvien ja vesistöiden rehevöitymiseen.

Ympäristökaaressa säädetään jäteveden pois johtaminen ja jäteveden puhdistus, jäteveden käsittely on myös hoidettava siten, ettei siitä aiheudu haitallisia terveys- tai ympäristövaikutuksia ihmisille. Tätä varten on hankittava sopiva viemärijärjestelmä. Yleisesti voidaan sanoa, että viemärilaitteisto koostuu lietealtaasta tai saostuskaivosta ja tämän jälkeen tapahtuu puhdistusvaihe joko maahanimeyttämössä tai maasuodattamossa.

Vesikäymälän viemärilaitteisto hankkeeseen tarvitaan ympäristö- ja rakennuslautakunnalta toimenpidelupa. Kylpy-, tiski- ja pesuvesien viemärilaitteisto hankkeesta on tehtävä toimenpideilmoitus. Ilmoitus/hakemus kaavakkeet löytyvät tästä.

Tarkempaa tietoa viemäröinnistä löytyy Avloppsguiden (Viemäriopas)

Skinnskattebergin kunnassa voimassa olevat erilliset suojataso-määräykset löytyvät alla olevasta julkaisusta – Yksityisen viemäröinnin suojatason toimintaohjeet.