Valitse sivu

Vedenlaatu

Vesi on kaiken elämän edellytys ja ihmiskunnan tärkein elintarvike. Juomavesi on luokiteltu elintarvikkeeksi ja veden laatuvaatimukset ovat korkeat. Tärkeää on, ettei vedessä ole terveydelle haitallisia mikrobeja tai aineita. Juomavedessä on myös useita tärkeitä aineita, kuten mineraaleja ja suoloja.

Ruotsissa päättää Elintarvikevirasto/ Livsmedelsverket juomaveden laatuvaatimuksista. Vaatimukset säädetään Elintarvikeviraston juomavettä koskevissa asetuksissa SLVFS 2001:30. Säädösten lisäksi on myös laadittu suuntaa antavat ohjeet.

Säädökset ja ohjeet löytyvät alla olevista linkeistä:
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLFS 2001:30
Vägledning till Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

Kova tai pehmeä vesi?
Veden kovuudella tarkoitetaan sen sisältämien maa-alkalimetallien, kalsiumin- ja magnesiuminionien määrää. Mitä vähemmän on ioneja sitä pehmeämpää on vesi. Pehmeä vesi lisää korroosioriskiä ja kova vesi voi aiheuttaa saostumia putkistoihin ja vesialtaisiin. Pyykinpesuainepakkauksissa lukee usein, että pesuainetta on käytettävä enemmän kun vesi on kovaa. Tämä johtuu siitä, että pesuaineet eivät vaahdotu kovassa vedessä hyvin. Lue pakkauksesta pesuaineiden suositusmäärät.

Veden kovuuden eri luokat(saksalainen kovuusaste – °dH)
0-2 Erittäin pehmeä
2-5 Pehmeä
5-10 Keskikova
10–20 Kova
20- Hyvin kova

Fluoridi
Kunnan veden fluoridi määrä on alhainen, eikä estä tai vähennä hampaiden reikiintymistä(kariesta).

Skinnskattebergin kunnan vesilaitosten arvot:
Rullbacken (Färna)
pH 8,2
Fluoridi 0,53 mg/l
Kupari < 0,02 mg/l Rauta 0,03 mg/l Kovuus 3,8 °dH saksalainen kovuusaste (pehmeä) Hardalen (Riddarhyttan)
pH 7,6
Fluoridi 0,52 mg/l
Kupari < 0,02 mg/l Rauta 0,05 mg/l Mangaani 0,03 mg/l Kovuus 0,84 °dH saksalainen kovuusaste (erittäin pehmeä) Lisätietoja Skinnskattebergin kunnan veden laadusta antaa: Vesi- ja viemäriosaston yksikköpäällikkö, puh 0222 – 451 36 Ympäristötarkastaja, puh 0222 – 451 28