Valitse sivu

Läsa på annat sätt

Lyssna istället för att läsa
Du kan lyssna på böcker istället för att läsa. Man kan göra det för att man upplever det jobbigt att läsa. Det kan bero på att man är läsovan eller att man har dyslexi. Många tycker om att lyssna på böcker när de gör någonting annat, som att köra bil eller virka. Det kan också vara bra att lyssna på böcker när man ska lära sig ett nytt språk.

Nedladdningsbara böcker
Vi har möjlighet att ladda ner böcker till personer med funktionsnedsättning. Detta görs från TPB, talboks- och punktskriftsbiblioteket. I TPB-katalogen kan du söka efter material som är nedladdningsbart. Du kan lämna förslag på böcker som du vill att biblioteket ska ladda ner eller inköpsförslag på talböcker. De nedladdningsbara böckerna kan du lyssna på i en dator, daisyspelare eller på en spelare som kan läsa mp3-format.

Talboks- och punktskriftsbibliotekets katalog

Ljudböcker
Ljudböcker är böcker som man kan lyssna på. Alla kan låna ljudböcker. De finns på cd eller kasett. Dessa böcker står på en särskild hylla i biblioteket.

Talböcker
Talböcker är till för dem som har svårt att läsa tryckt text. Det kan vara personer med läs- och skrivsvårigheter eller synskadade. De böckerna är inlästa på kasett. Biblioteket har en särskild hylla för talböcker, daisyböcker och det material som vi laddar ner.

Daisyböcker
De talböcker som är på cd-rom kallas för daisyböcker. De kan man lyssna på i en daisyspelare. Med hjälp av daisyspelaren kan du bläddra i boken och variera läshastigheten. På biblioteket finns daisyspelare för utlåning.
Läs mer om daisy-teknik på TBP.

Bok och band
Bok och band består av en bok och kasettband. Alla som vill kan låna dessa böcker. På biblioteket finns det även möjlighet att kombinera våra ljudböcker med vanliga böcker.

Äppelhyllan
Alla behöver böcker, men alla böcker passar inte alla. I äppelhyllan hittar du böcker för och om barn med funktionsnedsättning.

Lättlästa böcker, LL-böcker
Alla lättlästa böcker i biblioteket är markerade med en LL. Lättlästa skönlitterära romaner hittar du på en särskild hylla i biblioteket. De lättlästa böckerna är skrivna med korta meningar och kapitel. De är skrivna med ett vardagligt språk och svåra ord förklaras alltid.
Läs mer på Centrum för lättläst.