Valitse sivu

Kristna föreningar och samfund

Svenska kyrkan i Skinnskatteberg, Hed och Gunnilbo
Kyrkvägen 3
739 31 SKINNSKATTEBERG

Kontakt: Kyrkoherde Sören Trygg
Telefon: 0222-10010
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/skinnskatteberg