Valitse sivu

Arpajaislupa

Lupa arpajaisten järjestämiseen myönnetään aatteellisille yhdistyksille, voimassa olevien lakien ja asetusten mukaan.

Arpajaislaki
Arpajaiset säädetään arpajaislaissa, joka astui voimaan 1994. Arpajaisilla tarkoitetaan toimintaa, jonka yhteydessä yhdelle tai useammalle henkilölle luvataan voitto, joka on arvokkaampi kuin kenenkään toisen henkilön/henkilöiden mahdollinen voitto. Voittomahdollisuus perustuu kokonaan tai osittain sattumaan, esim. arpajaiset, arvauskilpailut tai vedonlyönti.

Luvan arpajaisten järjestämiseen voi saada, jos arpajaiset pidetään säädösten, ehtojen ja määräysten mukaisesti.

Kaikissa arpajaisissa tulee olla nk.arpajaisjohtaja, jonka on Skinnskattebergin kunnan vastaavan virkailijan hyväksymä henkilö. Skinnskattebergin kunta valitsee myös tarkastajan.

Hakemus
Arpajaislupaa haetaan lomakkeella, joka jätetään tai lähetetään Skinnskattebergin kuntaan. Mukana on oltava ote yhdistyksen arpajaisten toimeenpanemista koskevasta kokouspöytäkirjasta ja kenet yhdistys on valinnut arpajaisjohtajaksi.

Hakemuksen lisäksi on mukana oltava yhdistyksen asetukset/säännöt, toimintakertomus, talouskertomus ja tilintarkastuskertomus.

Maksu on 300kr ja lupa on voimassa kolme vuotta.