Valitse sivu

Yhdistyksen perustaminen

Yhdistyksen perustavat yleensä henkilöt, joilla on yhteinen kiinnostuksen kohde ja jotka halua¬vat laajentaa, kehittää ja saada paremmat mahdollisuudet kehittää yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen perustamiseen on mahdollista hakea avustusta liitosta/järjestöstä ja kunnasta.

Useimmat yhdistykset perustetaan kun on joukko ihmisiä, joilla on halu toimia jonkun asian puolesta yhdessä ja tehdä jotain hauskaa ja kiinnostavaa. Nämä henkilöt valitsevat väliaikaisen johtokunnan/hallituksen (interimsstyrelse). Väliaikainen hallitus valmistelee etukäteen yhdistyksen perustamista. Ensimmäisessä vuosikokouksessa valitaan yhdistykselle hallitus ja hyväksytään yhdistyksen säännöt.

Yhdistyksen on tarvittaessa otettava kantaa siihen, miten yhdistyksen talous hoidetaan, päätettävä yhdistyksen nimestä ja selvitettävä tarvitaanko yhdistyksen toimintaa varten erityinen toimitila.
Kun yhdistys on perustettu, lähetetään vuosikokouspöytäkirja, yhdistyksen säännöt sekä kaavake ”Anmälan till föreningsregistret” rekisteröitäväksi kulttuuri ja vapaa-ajan sektoriin.
Yhdistystä perustettaessa kannattaa heti alkuvaiheessa olla yhteydessä teitä kiinnostavan alan valtakunnalliseen liittoon tai järjestöön. Liitto voi neuvoa ja auttaa miten yhdistyksen perustamisasiassa tulee edetä. Kunnan kulttuuri ja vapaa-ajan sektorin työntekijät voivat myös auttaa asiassa.

Periaatteessa ei ole minkäänlaisia rajoituksia siihen, mihin tarkoitukseen yhdistys perustetaan, kunhan toiminta on aatteellista. Useimpien yhdistysten toiminta perustuu siihen, että on joukko ihmisiä, jotka haluavat tehdä jotain hauskaa yhdessä.

Lisätietoja löytyy myös nettisivuilta: http://forening.se

Yhdistyksen perustaminen

Yhdistyksen perustamiseen tarvitaan vähintään kolme henkilöä, jotka perustavat väliaikaisen johtokunnan/hallituksen. 

Väliaikainen hallitus valmistaa yhdistyksen perustamista seuraavasti:

 • yhdistyksen nimiehdotus
 • sääntöluonnokset
 • ehdotus hallituksen jäsenistä, vakinaiset jäsenet ja varajäsenet (suppleanter)
 • ehdoitus tilintarkastajista
 • ehdotus jäsenmaksusta
 • ehdotus tarvittavista toimitiloista
 • yhdistyksen perustavan kokouksen kokouskutsu
 • Kokouksen avaus
 • Äänestysluettelon määrääminen
 • Työjärjestyksen määräminen
 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
 • Valitaan kokoukselle sihteeri
 • Valitaan pöytäkirjan tarkastajat sekä ääntenlaskijat
 • Päätetään yhdistyksen perustamisesta ja yhdistyksen nimestä
 • Hyväksytään yhdistyksen säännöt
 • Päätetään jäsenmaksusta
 • Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja
 • Valitaan yhdistyksen vakituiset jäsenet
 • Valitaan yhdistyksen tilintarkastajat
 • Valitaan vaalivaliokunta
 • Päätetään toiminimen merkitsijä
 • Päätetään tulevan vuoden toimintasuunnitelma
 • Päätetään tulevan vuoden budjetti
 • Kokouksen päättäminen

Ehdotus ensimmäisen vuosikokouksen työjärjestykseksi:

 • Kokouksen avaus
 • Äänestysluettelon hyväksyminen
 • Työjärjestyksen hyväksyminen
 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
 • Valitaan kokoukselle sihteeri
 • Valitaan pöytäkirjan tarkastaja sekä ääntenlaskija
 • Päätetään yhdistyksen perustamisesta ja yhdistyksen nimestä
 • Hyväksytään yhdistyksen säännöt
 • Päätetään jäsenmaksusta
 • Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja
 • Valitaan yhdistyksen vakituiset jäsenet
 • Valitaan yhdistyksen tilintarkastajat
 • Valitaan vaalivaliokunta
 • Päätetään toiminimen merkitsijä
 • Päätetään tulevan vuoden toimintasuunnitelma
 • Päätetään tulevan vuoden budjetti
 • Kokouksen päättäminen