Valitse sivu

Vuosikokous

Yhdistyksen korkein päättävä elin on vuosikokous, joka pidetään säännönmukaisesti kerran vuodessa. Vuosikokouksessa valitaan vakituiset jäsenet, tilintarkastajat ja toiminimen merkitsijä. Määrätään myös jäsenmaksun suuruus.

Päätetään, koska yhdistyksen vuosikokous pidetään, koollekutsumistavasta, työjärjestyksessä esitettävistä asioista, yhdistyksen säännöissä on määrätty kenellä on osallistumis- ja äänestysoikeus.

Vuosikokouksen puheenjohtajana toimii säännönmukaisesti henkilö, joka ei ole johtokunnan jäsen, koska kokouksessa päätetään myönnetäänkö edellisen vuoden yhdistykselle vastuuvapaus.

Ehdotus ensimmäisen sääntömääräisen vuosikokouksen työjärjestykseksi:

 • Kokouksen avaus
 • Äänestysluettelon hyväksyminen
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
 • Valitaan kokoukselle sihteeri
 • Valitaan pöytäkirjan tarkastaja sekä ääntenlaskija
 • Hyväksytään edellisen vuoden toimintasuunnitelma
 • Vahvistetaan edellisen vuoden talouskertomus
 • Lisätään tilintarkastajankertomus asiakirjaan
 • Päätetään, myönnetäänkö johtokunnalle vastuuvapaus
 • Valitaan yhdistyksen vakituiset jäsenet
 • Valitaan yhdistyksen tilintarkastajat
 • Valitaan vaalivaliokunta
 • Päätetään toiminimen merkitsijä
 • Päätetään tulevan vuoden toimintasuunnitelma
 • Päätetään tulevan vuoden budjetti
 • Kokouksen päättäminen