Valitse sivu

Mikä on yhdistys

Yhdistys on henkilöiden yhteistä toimintaa yhteisen aatteen hyväksi.

On olemassa kahdenlaisia yhdistyksiä, aatteellisia tai taloudellisia yhdistyksiä.

Aattelisille yhdistyksille ei ole olemassa erityistä lainsäädäntöä.

Aatteellisia yhdistyksiä ovat esim. urheiluseurat, kulttuurijärjestöt, poliittiset ja uskonnolliset järjestöt, vammaisyhdistykset, partiotoiminta ja hyväntekeväisyys, mutta on myös olemassa paljon muutakin aatteellista toimintaa.

Aatteellisten yhdistysten toiminnan tarkoitus on aatteellinen tai toiminta on aatteellista.

Taloudellisten yhdistyksien tarkoituksena on jäsenten taloudellisen intressin edistäminen. Yhdistys tulee rekisteröidä Ruotsin yhtiövirastoon/ Bolagsverket.

Yhdistyksen toimihenkilöiden tehtävät ja roolit

Puheenjohtaja

Monissa yhdistyksissä johtaa puheenjohtaja yhdistyksen toimintaa ja vastaa toiminnan kehittämisestä. Puheenjohtaja edustaa yhdistystä, hoitaa suhteita yhdistyksestä ulospäin ja pitää yhteyttä yhteistyökumppaneihin, kuten keskusliittoon, alueliittoon ja kuntaan.  Puheenjohtaja vastaa myös puheen johtamisesta hallituksenkokouksessa ja usein myös yhdistyksen jäsenkokouksessa. Puheenjohtaja on yleensä taloudenhoitajan kanssa yhdistyksen toiminimen merkitsijä. Puheenjohtajalla tulee olla hyvä kokonaiskuva yhdistyksen taloudesta ja hän johtaa ja valvoo tehtyjen päätösten toteuttamista

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtajan pääasiallinen tehtävä on toimia puheenjohtajan sijaisena silloin, kun tämä on estynyt hoitamasta tehtäväänsä. Varapuheenjohtajalla pitää olla riittävät tiedot ja taidot toimia yhdistyksen puheenjohtajana. Varapuheenjohtajalla on myös hyvä olla jokin muu erityistoimi yhdistyksessä, koska varapuheenjohtajan työtaakka ei ole kovin raskas puheenjohtajan ollessa paikalla.

Taloudenhoitaja

Taloudenhoitajan työtaakka on raskas monissa yhdistyksissä. Taloudenhoitaja hoitaa yhdistyksen raha-asioita. Taloudenhoitaja vastaa usein budjetista, hoitaa kirjanpidon ja tekee tilinpäätöksen, hoitaa jäsenmaksut ja jäsenrekisterin, tekee veroilmoituksen ja huolehtii laskujen maksamisesta. Taloudenhoitaja on yleensä puheenjohtajan kanssa yhdistyksen toiminimen merkitsijä ja hän huolehtii myös yhdistyksen postista.

Sihteeri

Sihteerin tehtävä on pääasiassa pöytäkirjan kirjoittaminen ja hän on myös vastuussa siitä, että pöytäkirja tarkastetaan ja puheenjohtaja allekirjoittaa sen. Sihteeri osallistuu yhdessä puheenjohtajan kanssa kokouksen työjärjestyksen valmisteluun, sihteeri lähettää myös kokouskutsut. Sihteeri vastaa myös siitä, että toimintakertomus kirjoitetaan vuosittain.

Koulutuskoordinoija

Koulutuskoorninoijan tehtävänä on järjestää jäsenille tarpeellinen koulutus ja mahdollisuus tietojen kohentamiseen, jotta he kykenevät hoitamaan yhdistystehtäviä. Hän raportoi myös opintopiirit liittoon/järjestöön. Koulutuskoorninoijan tehtävänä on tiedottaa ajankohtaisista yhdistystoiminnan koulutuksista.

Vaalivaliokunta

Vaalivaliokunta tekee ehdotuksen uuden hallituksen valinnasta. Tämän jälkeen valitsee vuosikokous hallituksen. Vaalivaliokunnan jäsenten on osallistuttava yhdistyksen toimintaan, jotta he saavat käsityksen siitä, miten hallituksen yhteistyö ja kommunikaatio toimii ja pystyvät esittämään vuosikokouksessa ehdotuksen uudesta hallituksesta.