Valitse sivu

Jokamiehenoikeudet

Jalan, lenkkeillen ja pyöräillen liikkuminen on yleensä sallittua luonnontilaisilla tai siihen verrattavilla alueilla, jos siitä ei aiheudu vahinkoa. On ilman muuta selvää, ettei viljelyksessä olevilla pelloilla tai muilla vastaavilla alueilla saa liikkua, koska siitä saattaa aiheutua vahinkoa. Toisen pihanmaata ei saa käyttää kulkutienä, tätä voidaan pitää kotirauhan rikkomisena. Pienen maapohjasta ja ympäristöstä eristetyn tulen teko on sallittua. Nuotiota tai avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että tulipalon vaara on ilmeinen. Mikäli tulenteko on kielletty (metsäpalovaroitus) nuotiota tai avotulta ei saa sytyttää edes erityisissä tulentekopaikoissa. Tulentekoon on valittava sopiva, turvallinen paikka, tulta ei saa sytyttää kallioilla. Nuotion ja hiilloksen sammuminen tulee aina tarkistaa huolellisesti.

Laidunten halki kulkeminen on sallittua, eläimiä ei saa häiritä ja veräjät on suljettava huolella.